Idag har vi en sjukvård grundad på en över 50 år gammal byråkratisk-hierarkisk modell, där den faktiska dagliga sjukvården är underordnad minst fyra olika maktcentra på olika nivåer, som dessutom inte sällan strider med varandra.

Nuvarande föråldrade organisation bygger på en lika föråldrad hierarkisk-auktoritär syn på vad själva kärnan i sjukvården är.

Vad vi nu behöver, för att möta de stora förändringar som redan börjar svepa in över oss, är en organisation med stor flexibilitet, stor snabbhet i besluten, stor förmåga att fokusera resurserna på rätt saker i rätt tid, stor förmåga att sprida makten långt ut i organisationen där problemen skall hanteras. Kort sagt behövs ett nytt sätt att organisera sjukvården på. Och som grund — en ny syn på sjukvården.

Boken "Kan den bli bättre  -  sjukvården? En samspelsmodell bortom patientcentrerad vård" föreslår en ny och annorlunda syn på sjukvårdens kärna – en systemsyn, som skulle leda till en annorlunda organisation och en annorlunda styrning och som skulle möjliggöra en nationellt övergripande strategi, för att lösa de mycket stora problemen i dagens sjukvård.

Som bakgrund beskriver boken också hur dagens svenska sjukvård är organiserad utifrån en nu föråldrad över 50 år gammal byråkratisk-hierarkisk modell, som uppenbarligen inte längre räcker till. Med nuvarande landstings- och regionbaseradeorganisation kan man inte skapa en nationell strategi för en bättre sjukvård. Inte ens komma till rätta med de stora problemen i dagens sjukvård. Än mindre hantera morgondagens utmaningar i form av helt andra förväntningar på kommunikation, service och kunskap från en alltmer internet-van befolkning samtidigt som andelen mest vårdbehövande äldre kommer växa dramatiskt.

Det är uppenbart att en nya strategi för svensk sjukvård behövs snabbt.

Om författaren

Gustaf Almenberg, oberoende konsult i ledarskapsfrågor, har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att ur ett utvecklingsperspektiv försöka förstå individen, samhället och länken dem emellan i form av organisationer av olika slag. Förutom inom bankvärlden och verkstadsindustrin har han de senaste decennierna även varit ledarskapskonsult inom sjukvården på flera olika sjukhus i olika delar av Sverige och på olika nivåer, alltifrån små personalgrupper till sjukhusledning, men framförallt på klinikchefsnivå.

Köp hos din nätbokhandel

Hollister,Nike Air Max 90 dam,Chrome hearts,Oakley Goggles dam,Botas de futbol baratas,Christian louboutin Skor stockholm,Planchas GHD Outlet,Herve Leger Sverige,Oakley skidglasögon,GHD outlet madrid,Cheap Nike Air Max hyperfuse shoes,Hollister hombre,polo Ralph Lauren skjorta,Ralph Lauren mujer ,GHD outlet españa